Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Система обліку інформації

Організація роботи з документами в головному управлінні здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у територіальних органах Пенсійному фонді України, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 05.12.2012 року № 182 "Про затвердження  Типової іінструкції з діловодства у територіальних  органах Пенсійного фонду України”.

У головному управлінні відповідальність за організацію діловодства несе начальник головного управління, загальне керівництво роботою діловодної служби покладено на першого заступника начальника головного управління згідно із розподілом функціональних повноважень.

Дотримання встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області забезпечує  начальник загального відділу управління справами, який безпосередньо здійснює діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами і відповідає за організацію та належний рівень ведення діловодства.

Організацію роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснює головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи.

Діловодство за зверненнями громадян в головному управлінні ведеться окремо від загального діловодства та в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.