Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Наказ головного управління в області

ПЕНСІЙНИЙ    ФОНД    УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

17 травня 2011 року                    м. Чернігів                                          № 67

 

 

Про організацію виконання

норм  Закону  України

«Про доступ до публічної інформації»

 

З метою забезпечення виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», наказу Пенсійного фонду України  від 10.05.2011 № 61 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визначити відділ кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи (Туревська Н.Л.) відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до головного управління Пенсійного фонду України в області.

2. Визначити місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями приміщення громадської приймальні головного управління.

3. Керівникам структурних підрозділів головного управління в межах своєї компетенції надати відділу кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи пропозиції до переліку інформації для публічного доступу, погоджений заступниками начальника головного управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків, визначити осіб, відповідальних за надання цієї інформації та забезпечити ознайомлення працівників підрозділу з порядком доступу до публічної інформації та розгляду запитів на інформацію, встановлених Законом.

 

 

4. Відділу кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи (Туревська Н.Л.):

- забезпечити оприлюднення на веб-сайті головного управління Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього наказу, іншої інформації, визначеної ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- організувати інформування громадян про їх права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації про діяльність головного управління Пенсійного фонду України в області;

- внести пропозиції щодо змін до наказу головного управління Пенсійного фонду України від 14.02.2008 № 23 «Про підготовку інформаційних повідомлень для розміщення на веб-сайті Пенсійного фонду України».

5. Відділу кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи (Туревська Н.Л.) вжити організаційних заходів щодо забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на інформаційних стендах управлінь.

6. Відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Тимофєєва І.М.) забезпечити унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

7. Керівникам структурних підрозділів головного управління, забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Начальникам управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах та районах м. Чернігова невідкладно вжити організаційних заходів щодо виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника головного управління Юрченка Ю.Д.

 

 

 

Начальник                                                                                    П.І. Кулініч