Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Запобігання проявам корупції

Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці.

В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, а також запобігання спробам їх створити. Досягнення цієї мети можливе шляхом реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки і передбачає поступове зниження рівня корупції в державі та налагодження роботи всієї системи заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні.

Усі законодавчі акти, прийняті в сфері попередження й протидії корупції, а також нормативно-правові документи органів державної влади в основі своєї спрямовані на те, щоб у суспільстві не було ніяких сумнівів у добропорядності публічної служби.

Контактна інформація
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції –
Пінчук Віталій Іванович
Тел. 0971540661