Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Річний план державних закупівель на 2015 рік ПФУ в Сосницькому районі

Річний план державних закупівель

на 2015 рік

управління Пенсійного фонду в Сосницькому районі

 

Предмет закупвлі

Код КЕКВ

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закуплі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупілі

Підрозділ, особа, яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Поштові послуги

Виплата, доставка пенсій та допомоги на поховання

2240

кошти
 Пенсійного фонду
України

1186,7 тис. грн

в одного учасника

Грудень2014 року

Управління Пенсійного фонду України в Сосницькому районі

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.12.2014  N 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів _______________     Т.Ф.Демиденко                                                                                                

                                                                       (підпис)             (прізвище, ініціали)

                                                                       М.П.

 

           

Секретар комітету з конкурсних торгів_______________   В.О.Юдицький

                                                                          (підпис)             (прізвище, ініціали)