Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУВ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

 

Предмет

закупівлі

 

Код

КЕКВ

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

17.12.71-00.00 Папір і картон багатошарові, без поверхневого покриву або непросочені (30199000-0 - Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби) Папір СПФ

2210

7500,00 (Сім тисяч п’ятсот грн.) 

-

Протягом року

 

2

17.12.71-00.00 Папір і картон багатошарові, без поверхневого покриву або непросочені (30197000-6 - Дрібне канцелярське приладдя) Папір для друку

2210

31000,00 (Тридцять одна тисяча грн.) 

-

Протягом року

 

3

17.23.12-30.00 Конверти паперові чи картонні (30199230-1 - Конверти) Конверти

2210

4000,00 (Чотири тисячі грн.)  .

-

Протягом року

 

4

17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні (22820000-4 – Бланки) Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги

2210

4600,00 (Чотири тисячі шістсот грн.) 

-

Протягом року

 

5

19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (09132000-3 - Бензин) Бензин А-95

2210

88800,00 (Вісімдесят вісім тисяч вісімсот грн.) 

-

Протягом року

 

6

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (39831500-1 - Засоби для прання і миття ) Господарські матеріали

2210

5000,00 (П’ять тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

7

22.29.25-00.00 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (30192000-1 - Офісне приладдя) Канцтовари

2210

6200,00 (Шість тисяч двісті грн.) 

-

Протягом року

 

8

26.11.30-65.00 Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам'ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам'ять (30234300-1- Компакт-диски (CD) Компакт-диски CD,DVD

2210

1000,00 (Одна тисяча грн.) 

-

Протягом року

 

9

26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин (30192320-0 - Стрічка для принтерів)

2210

4000,00 (Чотири тисячі грн.) 

-

Протягом року

 

10

28.23.26-00.00 Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки (30125000-1 - Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів)

2210

5000,00 (П’ять тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

11

29.32.30Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (34330000-9 - Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів)

2210

300,00 (Триста грн.) 

-

Протягом року

 

12

32.99.11 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (30192000-1 - офісне приладдя) Канцтовари

2210

6200,00 (Шість тисяч двісті грн.) 

-

Протягом року

 

14

33.12.15-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устатковання (50750000-7 - Послуги з технічного обслуговування ліфтів) Послуги з техобслуговування ліфтів

2240

3000,00 (Три тисячі грн.) 

-

Протягом року

 

15

33.14.19-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання професійної призначеності (50610000-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання) Послуги з технічного обслуговування систем охоронної сигналізації

2240

16200,00 (Шістнадцять тисяч двісті грн.) 

-

Протягом року

 

16

33.14.19-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання професійної призначеності (50413200-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання) Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації

2240

14000,00 Чотирнадцять тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

17

35.11.10-00.00 Енергія електрична  (09310000-5 - Електрична енергія)

2240

140500,00 (Сто сорок тисяч п’ятсот грн.) 

-

Протягом року

 

18

35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (09324000-6 - Центральне опалення) Послуги теплопостачання

2240

180000,00 (Сто вісімдесят тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

19

36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (65111000-4 - Розподіл питної води) Послуги водопостачання

2240

4600,00 Чотири тисячі шістсот

-

Протягом року

 

20

37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод (90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод) Послуги водовідведення

2240

1100,00 (Одна тисяча сто грн.) 

-

Протягом року

 

21

38.11.69-00.00 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів (90512000-9 - Послуги з перевезення сміття) Послуги з вивозу твердих побутових відходів

2240

4300,00 (Чотири тисячі триста

-

Протягом року

 

22

45.20.11-00.00 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг щодо ремонтування електричної системи, шин і кузова), звичайні (50116000-1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів)

2240

5000,00 (П’ять тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

23

49.39.34-00.00 Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом (60140000-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення) Перевезення організованої групи пасажирів

2240

11100,00 (Одна тисяча сто грн.) 

-

Протягом року

 

24

58.19.14-00.00 Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані (22410000-7 -  Марки) Знаки поштової оплати - марки

2240

21300,00 (Двадцять одна тисяча триста грн.) 

-

Протягом року

 

25

61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування (64211000-8 - Послуги громадського телефонного зв’язку) 

2240

37400,00 (Тридцять сім тисяч чотириста грн.) 

-

Протягом року

 

26

61.10.41-00.00 Послуги опорних мереж Інтернету (72411000-4 - Постачальники Інтернет-послуг) Абонентське обслуговування в мережі Інтернет

2240

3300,00 (Три тисячі триста грн.) 

-

Протягом року

 

27

61.20.49-00.00 Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші (64216110-7 - Послуги систем електронного обміну даними) Послуги, що надаються за допомогою системи Інтернет-клієнт-банк

2240

720,00 (Сімсот двадцять грн.) 

-

Протягом року

 

28

62.02.30-00.00 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (72261000-2 - Послуги з обслуговування програмного забезпечення) Обслуговування, супроводження програмного забезпечення

2240

16400,00 (Шістнадцять тисяч чотириста грн.) 

-

Протягом року

 

30

63.11.12-00.00 Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах (72415000-2 - Постачальники послуг з веб-хостингу) Послуги з WEB-хостінгу

2240

180,00 (Сто вісімдесят грн.) 

-

Протягом року

 

31

63.99.10-00.00 Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. (80522000-9 - Навчальні семінари) Надання інформаційно-консультаційних послуг (проведення семінарів)

2240

16100,00 (Шістнадцять тисяч сто грн.) 

-

Протягом року

 

32

65.12.21-00.00 Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) (66516100-1 - Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту) Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту

2240

1500,00 (Одна тисяча п’ятсот грн.) 

-

Протягом року

 

33

65.12.49-00.00 Послуги щодо страхування майна від інших небезпек (66515200-5 - Послуги зі страхування майна) Послуги страхування приміщення

2240

300,00 (Триста грн.) 

-

Протягом року

 

34

66.19.92-00.00 Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат (66172000-6- Послуги з обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги) Розрахунково-касове обслуговування установами банків

2240

6900,00 (Шість тисяч дев’ятсот грн.) 

-

Протягом року

 

35

81.21.10-00.00 Послуги щодо загального очищування будівель (90919200-4 - Послуги з прибирання офісних приміщень) Послуги з очищення та прибирання офісних приміщень

2240

35100,00 (Тридцять п’ять тисяч сто грн.) 

-

Протягом року

 

36

95.11.10-00.00 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (50321000-1 - Послуги з ремонту персональних комп'ютерів) Послуги з ремонту персональних комп'ютерів

2240

1200,00 (Одна тисяча двісті грн.) 

-

Протягом року

 

37

95.11.10-00.00 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (50323100-6 - Технічне обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв) Технічне обслуговування комп"ютерного периферійного обладнання та заправка картриджів принтерів

2240

20000,00 (Двадцять тисяч грн.) 

-

Протягом року

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                           Ю.Д.Юрченко