Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік в Ріпкінському районі

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік
Управління Пенсійного фонду України в Ріпкинському районі Чернігівської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура

 закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Використання товарів та послуг

2200

233800,00

(двісті тридцять три тисячі вісімсот гривень 00 коп.)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

59500

(п’ятдесят дев’ять тисяч  п’ятсот гривень 00 коп.)

 

 

 

З них:

 

 

 

 

 

Придбання паперу, поштових марок та конвертів                     17.23.1, 58.19.1, 17.23.1

2210

4200,00

 

(чотири  тисячі двісті грн.  00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Придбання госп. та ін.ма-теріалів,інвентар.буд.мат

20.41.3

 

2210

2000,00

(дві тисячі грн..00 коп.)

Без проведення процедури

Протягом року

 

Придбання та вигот. бух.та стат.бланків, посв

18.12.1

2210

1100,00

(одна тисяча сто грн.00 коп)

Без проведення процедури

Протягом року

 

Придбання зап.частин до транс. засобів

29.32.3

2210

4000,00

(чотири тисячігрн.00 коп)

Без проведення процедури

Протягом року

 

Придбання МШП,  та ін..

26.20.1

2210

 

500,00

( п’ятсот грн.00 коп)

 

Без проведення процедури

Протягом року

 

Послуги щодо друкування, придбання паперу та картриджів  для виконання функцій з призначення та виплати пенсій

18.12.1, 17.23.1, 28.23.2

2210

26000,00

 

 (двадцять шість тисяч  грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Журнали та періодичні видання

58.14.1

  2210 

3500,00

(три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Закупівля паливно- мастильних матеріалів

19.20.2

2210

15800,00

(п’ятнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Придбання канцелярії та письмового приладдя

32.99.1

2210

2400,00

(дві тисячі чотириста  грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

36900,00

(тридцять шість тисяч девятсот грн. 00 коп.)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Оплата послуг з охорони приміщення

80.20.1

2240

7300

(сім  тисяч триста  грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Послуги зв”язку

61.10.1

2240

9000,00

(дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Послуги по страхуванню майна

65.12.4

2240

500,00

(п’ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Оплата послуг із заправки картриджів, тонерів

95.11.1

2240   

9000,00

(дев’ять тисяч  грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Банківські послуги

66.19.9

2240

3000,00

(три  тисячі  грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Послуги інформаційні (розміщення статей)

63.99.1

2240

800,00

(вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року           

 

Оплата послуг з техобслуговування обладнання та адмін.

програмного забезпеч., рем.обладнання, прид- бання  програм.забезпеч.

95.11.1

2240

7000,00

(сім тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року           

 

Оплата  послуг з поточ.ремонту автомоб.

45.20.1

2240

200,00

( двісті грн. 00 коп.)

Без проведення процедури

Протягом року           

 

Оплата за оренду приміщень

68.20.1

2240

100.00

(сто гривень 00 коп.)

Без проведення процедури

Протягом року           

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

137400,00

( сто тридцять сім тисяч чотириста грн. 00 коп.)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

36.00.1

2272   

2000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Електроенергія

35.11.1

2273

36400,00

(тридцять шість тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ

Без проведення процедури

Протягом року

 

Оплата природного газу

06.20.1

 

2274

99000,00

(дев’яносто  дев’ять  тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

Без проведення процедури

Січень – квітень; жовтень - грудень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.01.2015 № 2 .

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
 

Тужик  А.В.
 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
 

Шлягун  І.В.