Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік в м. Прилуках та Прилуцькому районі

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Управління Пенсійного фонду України в м. Прилуках та Прилуцькому районі Чернігівської  області

код ЄДРПОУ  37787797

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Використання товарів та послуг

2200

437900,00

(чотириста тридцять сім тисяча дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140900,00

(сто сорок тисяч дев’ятсот  грн. 00 коп.)

 

 

 

З них:

 

 

 

 

 

Придбання паперу, поштових марок та                конвертів, канцелярського та письмового приладдя                   

 17.23, 58.19.1, 17.23.1

2210

12752,79

(Дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят дві грн.  79коп.)

 

 

 

Послуги щодо друкування, придбання паперу та картриджів  для виконання функцій з призначення та виплати пенсій

18.12.1, 17.23.1, 28.23.2

2210

77300,00

 (сімдесят сім тисяч триста грн. 00 коп.)

 

 

 

Журнали та періодичні видання

58.14.1

2210

4124,59

(Чотири тисяч сто двадцять чотири грн. 59коп.)

 

 

 

Закупівля паливно - мастильних матеріалів

19.20.2

2210

8355,00

(Вісім тисяч триста п’ятдесят  п’ять грн00коп.) з ПДВ

 

 

 

Придбання комплектуючих витратних та ін. матеріалів для ремонту техніки, в т.ч. комп’ютерної

28.23.2

2210

5989,00

(П’ять  тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять   грн. 00 коп.)

 

 

 

Придбання МШП, меблів, жалюзів, віконних та дверних блоків та інше придбання

2210

23893,00

(Двадцять три тисячі вісімсот дев’яносто три

 

 

 

Придбання госп. та інших матеріалів, інвентарю, будівельних матеріалів

2210

6775,62

(Шість тисяч сімсот сімдесят п’ять грн..62коп.)

 

 

 

Придбання картриджів, тонерів

 

1710,00

(Одна тисяча сімсот десять грн.00коп.)

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

114500,00

(сто чотирнадцять тисяч п’ятсот  грн. 00 коп.)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Експлутаційні послуги, повязані з утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій

81.21.1,96.09.19

2240

40168,71

(сорок тисяч сто шістдесят вісім грн. 71 коп.)

 

 

 

Оплата послуг з охорони приміщення

80.20.1

2240

22653,36

(двадцять дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

Послуги зв’язку

61.10.1

2240

16235,86

(Шістнадцять тисяч двісті тридцять п’ять грн. 86 коп.) з ПДВ

 

 

 

Послуги по страхуванню майна

65.12.4

2240

349,00

(Триста сорок дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

Оплата послуг із заправки та відновлення картриджів, тонерів, оплата послуг з технічного обслуговування  та ремонт обладнання

95.11.1

2240

25960,93

(Три тисячі дев’ятсот шістдесят грн. 93 коп.) без ПДВ

 

 

 

Банківські послуги

66.19.9

2240

5324,59

(П’ять тисяч триста двадцять чотири грн. 59 коп.) без ПДВ

 

 

 

Оплата послуг з поточного ремонта автомобіля

 

2240

570,00

(П’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ

 

 

 

Оплата за оренду приміщень

2240

203,19

(Двісті три  грн. 19 коп.)

 

 

 

 

Інформаційно-роз’яснювальна робота

2240

1574,36

(Одна тисяча п’ятсот сімдесят чотири грн.36коп.)

 

 

 

Оплата поштових послуг

 

740,00

(Сімсот сорок грн00коп)

 

 

 

Послуги по утилізації матеріальних цінностей

 

720,00

(Сімсот двадцять грн.00коп.)

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

182500,00

(Сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот грн. 00коп)

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

35.30.1

2271

28900,00

(Двадцять вісім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

36.00.1

2272

3000,00

(Три тисячі  грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

Оплата електроенергії

35.11.1

2273

58000,00

(П’ятдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

Оплата природного газу

06.20.1

2274

92600,00

(Дев'яносто дві  тисячі   шістсот  грн. 00 коп.) з ПДВ

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.03.2015 р.  № 5.

 

Голова комітету з конкурсних торгів:

Фабриченко О.Є.

(ПІП)

 

 

(підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:

Юрченко В.В.

(ПІП)

 

 

(підпис)