Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Додаток до річного плану закупівель (із змінами) на 2016 рік Управління Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі

Додаток до річного плану закупівель (із змінами) на 2016 рік

Управління Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі Чернігівської  області

код ЄДРПОУ  21392487

Предмет

закупівлі

 

Код

КЕКВ

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

17.12.7Папір і картон  оброблені (30199300-3 - Тиснений або перфорований папір) Папір перфорований

 

2210

17286,06 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят шість грн. 06 коп) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

17.12.7 Папір і картон оброблені (30197630-1 - Папір для друку) Папір для друку А-4

 

2210

16090 (шістнадцять тисяч дев”яносто грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (30199230-1 - Конверти) Конверти для відправки кореспонденції, конверти для CD-дисків

 

2210

5727,00 (п”ять тисяч сімсот двадцять сім грн. 00 коп.) без ПДВ

 

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (22830000-7 - Зошити ) Зошити

 

2210

836 (вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

17.23.1  Вироби канцелярські, паперові (22851000-0 - Швидкосшивачі ) Швидкосшивачі

 

2210

1538 (одна тисяча п”ятсот тридцять вісім грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(09132000-3 - Бензин) Бензин

 

2210

6907,01 (шість тисяч дев”ятсот сім грн. 01 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

22.29.2 Вироби пластмасові, інші, н.в.і.у (30192000-1 офісне приладдя) Канцелярське приладдя (гумки, ручки, олівці, маркери, коректори, чорнила, підстругачки, штампи та ін.)

 

2210

2649 (дві тисячі шістсот сорок дев”ять грн. 00 коп.)  без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

25.72.1 Замки та завіси

(44520000-1 — Замки, ключі, петлі) Дверні замки, частини до замків

 

2210

302 (триста дві грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.11.3  Схеми електронні інтегровані  (30234600-4 - Флеш-пам'ять) Флеш-пам'ять

 

2210

831 (вісімсот тридцять одна грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин

(30192320-0 - Стрічка для принтерів) Стрічки для принтерів

 

2210

239,98 (двісті тридцять дев”ять грн. 98 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

28.23.2 машини конторські/офісні, інші та частини до них

 (30125100-2 - Картриджі з тонером) Картриджі, тонер-картриджі для лазерних принтерів

 

2210

5772,06 (п”ять тисяч сімсот сімдесят дві грн. 06 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

28.23.1 машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини (30141200-1 настільні калькулятори) Настільні калькулятори

2210

1020 (одна тисяча двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

06.20.1Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

(09123000-7 Природний газ) Природний газ

2274

93646,91 (дев”яносто три тисячі шістсот сорок шість грн. 91 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

35.22.1 Розподілення газоподібного палива трубопроводами

(65210000-8 — розподіл газу) Розподіл природного газу

2274

9616,64 (дев”ять тисяч шістсот шістнадцять грн. 64 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

35.11.1Енергія електрична

 (09310000-5 - Електрична енергія)  Електрична енергія

 

2273

42640,08 (сорок дві тисячі шістсот сорок грн. 08 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

(65111000-4 - Розподіл питної води) Послуги водопостачання

 

2272

890,19 (вісімсот дев”яносто грн. 19 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

37.00.1  Послуги каналізаційні (90431000-4- Послуги з відкачування стічних вод) Викачка нечистот

 

2240

2329,46 (дві тисячі триста двадцять дев”ять грн. 46 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

58.14.1 Журнали та періодичні видання, друковані

(22200000-2 - Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали) Передплата періодичних видань і журналів

 

2210

3042,35 (три тисячі сорок дві грн. 35 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші

 (22410000-7 -  Марки) Марки

 

2210

3390 (три тисячі триста дев”яносто грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

(64211000-8 - Послуги громадського телефонного зв'язку) Послуги  телефонного зв'язку

 

2240

8881,11 (вісім тисяч вісімсот вісімдесят одна грн. 11 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

61.20.4  Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші (64216110-7 - Послуги систем електронного обміну даними) Послуги, що надаються за допомогою системи Інтернет-клієнт-банк

 

2240

360 (триста шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

65.12.4  Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (66515200-5 - Послуги зі страхування майна) Послуги страхування приміщення

 

2240

63 (шістдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

66.19.9 Послуги допоміжні до фінансових послуг та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у. (66110000-4 — Банківські послуги) Розрахунково-касове обслуговування установами банків

 

2240

2638,83 (дві тисячі шістсот тридцять вісім грн. 83 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель

(90919200-4 - Послуги з прибирання офісних приміщень) Послуги з очищення та прибирання офісних приміщень

 

2240

42400 (сорок дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(30216110-0 комп”ютерні сканери) Сканер

2210

2493 (дав тисячі чотириста дев”яносто три грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

липень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(30214000-2 -  робочі станції) Робочі станції

3110

25146 (двадцять п”ять тисяч сто сорок шість грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

травень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(30232100-5 принтери та плотери) Принтер

2210

6186 (шість тисяч сто вісімдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

червень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(30233300-4 зчитувачі смарт-карток) зчитувачі смарт-карток

2210

699,96 (шістсот дев”яносто дев”ять грн. 96 коп.) з ПДВ

Прямий договір

вересень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

80.20.10-00.00 послуги систем безпеки (79710000-4 охоронні послуги) Охорона

2240

11607,54 (одинадцять тисяч шістсот сім грн. 54 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

26.30.2 апаратура електрична для проводного телефонного чи телеграфного зв”язку, відеофони (32420000-3 — мережеве обладнання) мереживний екран

3110

22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

червень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

96.09.1 Послуги індивідуальні інші (50531200-2 послуги з технічного обслуговування газових приладів)

2240

675,12 (шістсот сімдесят п”ять грн. 12 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -   65.12.2       

ДК 021:2015 -  66514110-0         Страховка автомобіля

2240

397,61 (триста дев”яносто сім грн. 61 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -    62.09.2

ДК 021:2015 — 72246000,1         Інформаційні послуги

2240

7194 (сім тисяч сто дев”яносто чотири грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

грудень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -  85.59.1

ДК 021:2015 —    80522000-9      Навчання з техніки безпеки

2240

370 (триста сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

жовтень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -   84.23.11

ДК 021:2015 —   75231000-4

судовий збір

2800

2425,28 (дві тисячі чотириста двадцять п”ять грн. 28 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

екологічний податок

2800

89,86 (вісімдесят дев”ять грн. 86 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -  95.11.1

ДК 021:2015 —    50323000-5

 заправка картріджів

2240

4090,11 (чотири тисячі дев”яносто грн. 11 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -    95.11.1

ДК 021:2015 —   50300000-8

ремонт картриджів та комп”ютерної техніки

2240

2058 (дві тисячі п”ятдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -     22.29.2

ДК 021:2015 —    30192000-1

файли

2210

450 (чотириста п”ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

 Господарські товари (товари для ремонту приміщення)

2210

5649,8 (п”ять тисяч шістсот сорок дев”ять грн. 80 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -     27.40.1

ДК 021:2015 —  31532000-4

лампи

2210

240 (двісті сорок грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

Січень 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -  17.29.1

ДК 021:2015 —    22458000-5

обложки на пенсійні справи

2210

1520 (одна тисяча п”ятсот двадцять грн.00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

листопад 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

ДК 016:2010 -   25.21.13

ДК 021:2015 —   50531100-7

технічне обслуговування котла (ремонт)

2240

1720 (одна тисяча сімсот двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ

Прямий договір

листопад 2016

В межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

 

 

 

        Затверджений рішенням  комітету з конкурсних торгів від 28.12.2016 р.  № 8.

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:

 

(ПІП)

 

С.П.Гармаш

(підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів :

 

(ПІП)

 

Т.Ф.Рудько

(підпис)