Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік в Носівському районі

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Управління Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області

код ЄДРПОУ 14254112

 

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Використання товарів та послуг:

2200

172700,00

(сто сімдесят дві сімсот гривень 00 коп.)

 

 

 

Придбання паперу, поштових марок, конвертів, бланків, швидкозшивачів

17.23.1

2210

11200,00

(одинадцять тисяч двісті гривень 00 коп.)

 

 

 

Послуги щодо друкування,  картриджів для виконання функцій з призначення та виплати пенсій

18.12.1, 28.23.2

2210

29700,00

(двадцять дев'ять тисяч сімсот гривень 00 коп.)

 

 

 

Журнали та періодичні видання

58.14.1

2210

1000,00

(одна тисяча гривень )

 

 

 

Закупівля паливно - мастильних матеріалів

19.20.2

2210

6100,00

(шість тисяч сто гривень 00 коп.)

 

 

 

Оплата послуг з охорони приміщення

80.20.1

2240

4100,00

(чотири тисячі сто гривень 00 коп.)

 

 

 

Послуги зв'язку

61.10.1

2240

7300,00

(сім тисяч триста гривень 00 коп.)

 

 

 

Послуги по страхуванню майна

65.12.4

2240

350,00

(триста п’ятдесят гривень 00 коп.)

 

 

 

Послуги по страхуванню автомобіля

65.12.2

2240

50,00

(п’ятдесят гривень 00 коп.)

 

 

 

Оплата послуг із заправки картриджів, тонерів

95.11.1

2240

3700,00

(три тисячі сімсот гривень 00 коп.)

 

 

 

Послуги з розрахунково-касового обслуговування

66.19.9

2240

2600,00

(дві тисячі шістсот гривень 00 коп.)

 

 

 

Експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням адмінбудинків та споруд

81.21.1

2240

200,00

(двісті гривень 00 коп.)

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

36.00.1

 

 

22720

1100,00

(одна тисяча сто гривень 00 коп.)

 

 

 

Електроенергія

35.11.1

 

2273

40900,00

(сорок тисяч дев'ятсот гривень)

 

 

 

Газопостачання

06.20.1

2274

64200,00

(шістдесят чотири тисячі двісті гривень) 00коп.

 

 

 

Інші виплати

2700

200,00

(двісті гривень 00 коп.)

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.09.2015р. № 6

 

Голова комітету з конкурсних торгів:

 

 

(підпис)

 

 

О.М. Дівненко

ініціали та прізвище

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:

 

(підпис)

І.Ф. Романець

ініціали та прізвище