Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік в Чернігівському районі

ДОДАТОК

ДО   РІЧНОГО   ПЛАНУ   ЗАКУПІВЕЛЬ  на 2015 рік

Управління Пенсійного фонду України в Чернігівському районі Чернігівської області

 

код ЄДРПОУ  21403848

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

“Керівництво та управління”

“Виготовлення бланків”

1

2

3

4

5

6

7

Використання товарів і послуг

2200

390 700,00 грн. (триста дев'яносто тисяч сімсот грн.)

 

 

334 900,00

55 800,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

80 500,00 грн.

(вісімдесят тисяч п'ятсот грн.)

 

 

27 700,00

52 800,00

Придбання паперу, конвертів, марок

 17.23.1; 58.19.1

2210

43 400,00 грн.

(сорок три тисячі чотириста грн.)

 

 

3 000,00

40 400,00

Придбання та  виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, посвідчень, грамот, тощо   18.12.1

2210

6 300,00 грн.

(шість тисяч триста грн.)

 

 

-

6 300,00

Придбання або передплата періодичних видань

58.14.1

2210

3 300,00 грн. (три тисячі триста грн.)

 

 

3 300,00

-

Придбання матеріалів, інвентарю для господарської діяльності    20.41.3

2210

1 200,00 грн.(одна тисяча двісті грн.)

 

 

1 200,00

-

Придбання картріджів, тонерів та інших матеріалів для ремонту   техніки

28.23.2

2210

6 100,00 грн.  (шість тисяч сто грн.)

 

 

-

 

6 100,00

Придбання малоціних предметів        

26.20.1

2210

2 000,00 грн. (дві тисячі грн.)

 

 

2 000,00

-

Придбання паливно-мастильних  матеріалів

19.20.2

2210

14 400,00 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста грн.)

 

 

14 400,00

-

Придбання запчастин до транспортних засобів

29.32.3

2210

3 800,00 грн. (три тисячі вісімсот грн.)

 

 

3 800,00

-

Оплата послуг

(крім комунальних)

2240

134 500,00 (сто тридцять чотири тисячі п'ятсот грн.)

 

 

131 500,00

3 000,00

Оплата послуг з охорони приміщень, обслуговування охоронної та пожежної сигналізації 80.20.1, 84.25.1

2240

14 500,00

(чотирнадцять тисяч п'ятсот грн.) 

 

 

14 500,00

 

Оплата за оренду 68.20.1

2240

73 500,00

(сімдесят три тисячі  п'ятсот грн.)

 

 

73 500,00

 

Оплата послуг із заправки катриджів, тонерів та технічне обслуговуання  обладнання     95.11.1

2240

6 100,00 (шість тисяч сто грн.)

 

 

3 100,00

3 000,00

Оплата банківських послуг 64.99.1

2240

3 100,00 (три тисячі сто грн.)

 

 

3 100,00

 

Оплата послуг телефонного міського, міжміського зв'язку, мобільного зв'язку, електронної пошти та інших послуг зв'язку 61.10.1, 61.20.1

2240

7 300,00 (сім тисяч  триста грн.)

 

 

7 300,00

 

Оплата послуг по страхуванню  майна   65.12.4

2240

1 800 (одна тисяча вісімсот грн.)

 

 

1 800,00

 

Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, технічне обслуговування будинків та систем  81.29.1, 81.30.1

2240

28 200,00 (двадцять вісім тисяч двісті грн.)

 

 

28 200,00

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

175 700,00 (сто сімдесят п'ять тисяч сімсот грн.)

 

 

175 700,00

 

Оплата водопостачання та водовідведення 36.00.1

2272

3 800,00 (три тисячі вісімсот грн.)

 

 

3 800,00

 

Оплата електроенергії 35.11.1

2273

68 500,00

(шістдесят вісім тисяч  п'ятсот грн.)

 

 

68 500,00

 

Оплата природного газу 35.21.1

2274

93 700,00 (дев'яносто три тисячі сімсот грн.)

 

 

93 700,00

 

Оплата інших енергоносіїв 02.20.14

2275

9 700,00 (дев'ять тисяч сімсот грн.)

 

 

9 700,00

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____01 квітня 2015 р.___ № __2__.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:     _______________________      ___Білозуб Н.А.___

                                                                            (ПІП)                                              (підпис)

                                                        М П

 

Секретар комітету з конкурсних торгів: _______________________      ___Кучук Ю.М.____

                                                                           (ПІП)                                          (підпис)