Пенсійний фонд України
Головне управління в Чернігівській області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

   

Чи погоджуватися на заробіток у конверті?

Сьогодні бувають випадки, коли роботодавці офіційно не реєструють своїх найманих працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конверті. А громадяни, які погоджуються з такими умовами, сприяють розвитку тіньових схем і зменшують свою соціальну захищеність. Як це вплине на розмір майбутньої пенсії?

Розмір пенсії за віком залежить від величини величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого за особу щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій за мінімальний. Тобто якщо працівнику нараховано заробітну плату не менше законодавчо встановленого мінімального рівня та з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, такий місяці повністю зараховується у страховий стаж.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачено внески, менша за мінімальний рівень і не здійснено доплату до мінімального страхового внеску, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно сплаченим внескам. Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує за своїх найманих працівників соціальні внески (причиною може бути, зокрема, виплата заробітної плати в конвертах), то ці періоди випадають із страхового стажу найманого працівника.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон 2148) змінено норми статті 26 Закону 1058 та визначено нові умови виходу на пенсію за віком починаючи з 1 січня 2018 року.

Зокрема, по 31 грудня 2017 року право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 року пенсію за віком після досягнення 60 років призначатимуть за наявності в особи такого страхового стажу:

 Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2018

Не менше 25 років

2019

Не менше 26 років

2020

Не менше 27 років

2021

Не менше 28 років

2022

Не менше 29 років

2023

Не менше 30 років

2024

Не менше 31 року

2025

Не менше 32 років

2026

Не менше 33 років

2027

Не менше 34 років

Починаючи з 2028

Не менше 35 років

 

Згідно з частиною другою статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року зазначеного вище страхового стажу пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63-річного віку та за наявності такого страхового стажу:

 Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2018

Від 15 до 25 років

2019

Від 16 до 26 років

2020

Від 17 до 27 років

2021

Від 18 до 28 років

2022

Від 19 до 29 років

2023

Від 20 до 30 років

2024

Від 21 до 31 року

2025

Від 22 до 32 років

2026

Від 23 до 33 років

2027

Від 24 до 34 років

починаючи з 2028

Від 25 до 35 років

 

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 65 років та за наявності відповідного страхового стажу:

 Рік виходу на пенсію

Необхідний стаж роботи

2019

Від 15 до 16 років

2020

Від 15 до 17 років

2021

Від 15 до 18 років

2022

Від 15 до 19 років

2023

Від 15 до 20 років

2024

Від 15 до 21 року

2025

Від 15 до 22 років

2026

Від 15 до 23 років

2027

Від 15 до 24 років

починаючи з 2028

Від 25 до 25 років

 

Якщо починаючи з 1 січня 2018 року в особи немає необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком їй може бути призначено після набуття необхідного страхового стажу.

Новою нормою є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Зокрема, починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку. Це передбачено частиною п'ятою статті 26 Закону 1058.

Порядок визначення розміру пенсії за віком

Отже, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу та, що важливіше, від заробітку (доходу) протягом усієї трудової діяльності, з якого було сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Пенсію за віком визначають як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу визначають за формулою, встановленою у статті 25 Закону 1058. При цьому вартість одного року страхового стажу для пенсій, що призначатимуть до кінця 2017 року, становить 1,35%, а починаючи з 1 січня 2018 року — 1%.

ПРИКЛАД 1

Страховий стаж особи становить 26 років 11 місяців.

Якщо така особа набуває право на пенсію за віком, наприклад, у грудні 2017 року і звернулась щодо її призначення до кінця року, коефіцієнт страхового стаду, що визначають з урахуванням величини оцінки одного року 1,35% становитиме 0,36338 (26 х 12+11) х 1,35) : 1200.

Якщо право на пенсію за віком настає в січні 2018 року, то визначення коефіцієнта страхового стажу, що визначатимуть з урахуванням величини оцінки одного року 1% становитиме 0,26917 (26 х 12+11) х 1) : 1200.

Зарплата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року за даними системи персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії обов'язково враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

Якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується зарплата (дохід) за фактичний страховий стаж.

ПРИКЛАД 2

Чоловік 1958 р. н., страховий стаж — 26 років. Після липня 2000 року весь час працював, заробіток протягом трудової діяльності був мінімальним. Щодо призначення пенсії звернеться, наприклад, у лютому 2018 року.

Розмір його пенсії буде визначено із заробітку за 17 років 7 місяців, або за 211 місяців (із липня 2000 року по січень 2018 року вкпючно). У зв'язку з тим, що він отримував заробіток у мінімальному розмірі, коефіцієнт заробітку буде низьким. Хоча в такому разі закон передбачає можпивість здійснення оптимізації заробітку (тобто виключення з підрахунку заробітку періоду з низькими коефіцієнтами). Однак викпючити із заробітку можна не більш як 10% тривапості страхового стажу особи, врахованого в одинарному розмірі. Якщо заробітна плата особи весь час після липня 2000 року була мінімальною, оптимізація заробітку не сприятиме підвищенню коефіцієнта заробітку й у підсумку збіпьшенню розміру пенсії.

Тож припустимо, що розрахований відповідно до статті 40 Закону 1058 коефіцієнт заробітку цього чоловіка після оптимізації становить приблизно 0,51000 [(зіставлення щомісячного заробітку чоловіка із щомісячною середньою зарплатою в Україні за 180 місяців - із 211 місяців, за які визначається заробіток для обчислення пенсії, виключено 31 місяць (10% від 312 місяців (26 років) страхового стажу — та в результаті ділення суми цих коефіцієнтів заробітку на 180).

Із 1 січня по 31 грудня 2018 року під час призначення пенсії буде застосовуватися середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%.

Припустимо, що такий показник за 2016 та 2017 роки становитиме 5270 грн (остаточний показник буде виведено в лютому-березні 2018 року).

Для виходу на пенсію за віком у 2018 році особі потрібно мати не менш як 25 років страхового стажу. Тобто в нашому випадку 26 років стажу достатньо для виходу на пенсію в 2018 році. Коефіцієнт страхового стажу чоловіка, визначений відповідно до статті 25 Закону 1058 з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1%, — 0,26000 (26 х 12 :1200).

Розрахунок пенсії:

5270 грн (прогнозний показник усередненої зарппати за 2016-2017 роки) х х 0,51000 (приблизний коефіцієнт зарплати особи, яка отримувала мінімальну зарплату) х 0,26000 (коефіцієнт страхового стажу за 26 років) = 698,80 грн.

Отже, розмір пенсії цього чоловіка приблизно становитиме 698,80 грн.

* ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Розмір пенсії кожної особи визначається індивідуально з урахуванням її страхового стажу, заробітку та часу виходу на пенсію.

При цьому статтею 28 Закону 1058 визначено умови для встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї частини. Наявний понаднормовий страховий стаж не обмежується.

Винятком є шахтарі, для яких мінімальний розмір пенсії за наявності не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок підземного стажу встановлюється незалежно від місця останньої роботи в розмірі 80% їхньої зарплати, визначеної відповідно до статті 40 Закону 1058, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму. встановленого для осіб, що втратили працездатність.

Із 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної зарплати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому ста­жу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом. При цьому для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений вище, виплачується після досягнення 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (залежно від сукупного доходу сім'ї).

Отже, міркуйте, чи варто погоджуватися з роботодавцем на отримання зарплати в конверті!